วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมชมรมภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา2557

สื่อการสอนชุมนุมภาษาญี่ปุ่น ภาคเรียนที่ 1 ปี2557

เรื่องการสนทนาเกี่ยวกับการถามราคาสินค้า


เรื่อง การซื้อของด้วยเงินญี่ปุ่น


เรื่องอักษรคะตะกะนะ
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Unit 1 การกล่าวคำทักทาย การแนะนำตัว

やってみましょうね!
Japanese in Anime & Manga

วิธีการบอกและถามชื่อแบบอื่นๆ ลองศึกษาเพิ่มเติมจ้า

1. คลิกที่  Japanese in Anime&Manga  
2. เลือก Character line-up
3. คลิกที่ Choose an expression
4. เลือก หัวข้อ I'm (บอกชื่อตัวเอง)/ เลือก หัวข้อ What's your name? (ถามชื่อคู่สนทนา)

れんしゅうしっててね. (ลองฝึกดูนะ)วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556